CENTRE EXCURSIONISTA DE LA COMARCA DE BAGES

INSCRIPCIÓ MARXA RASOS DE PEGUERA-MANRESA


   

Dades personals

 
*Nom:  
*Cognom 1:  
*Cognom 2:  
*DNI/CIF:  
Data de naixement:
Sexe:*Adreça:  
*Número:  
Escala: Pis: Porta:
*Població:  
*CP:  
*Telefon:  
*e-mail:  
   

INSCRIPCIÓ

 
Sóc soci del CECB:
Sóc soci d'altra entitat de la FEEC:
Sóc soci d'altra entitat adherida a la UIAA, no pertanyent a la FEEC:
No sóc soci de cap entitat excursionista:
   
Servei de transport
 
Utilitzaré servei de bus per pujar als Rasos:

- Preu 10€