Cursos d’espeleologia i barranquisme

 

El Centre Excursionista Comarca de Bages organitza diferents Cursos de Promoció o Iniciació al llarg de l’any. Els Cursos de Promoció tenen com a objectiu divulgar l’espeleologia i el descens de canons i engorjats, acompanyant els practicants en els seus primers passos sota terra o els engorjats, i permetre’ls adquirir els coneixements teòrics i pràctics necessaris per gaudir d’aquestes apassionants activitats amb la màxima seguretat i respecte al medi natural.

La Promoció de l’Espeleologia està dividida en tres nivells d’introducció a la pràctica de l’activitat:

Seguint la mateixa filosofia que per l’espeleologia, també s’ha dividit la Promoció del Descens de Canons i Engorjats en tres nivells d’introducció a la pràctica de l’activitat:

Cursos Promoció Espeleologia


Promoció de l’Espeleologia, Nivell 0 – Descoberta


 

 • Teòrica: Difusió de l’espeleologia, medi natural, i la seva protecció i conservació i material personal, tècniques de progressió i prevenció d’accidents. 1:30 hores.

 

 • Pràctica: Cavitat horitzontal: cavitat de recorregut horitzontal, sense pou o ressalts importants, amb diversos paisatges subterranis i abundants formacions. Explicació de la formació de la cavitat i els processos litogènies. Descripció dels essers vius que trobem a les cavitats i les característiques del medi a on viuen. 3:00 hores.
Inscriute aqui
Pròximes edicions
Promoció de l’Espeleologia, Nivell 1 – Iniciació


 

 • 1ª Teòrica: Història de l’espeleologia i estructura federativa: Què és l’espeleologia? Els seu orígens. L’evolució. L’ estat actual. L’espeleologia a Catalunya. Estructura Federativa. Oferta docent i serveis federatius. 1:00 hora.
 • 2ª Teòrica: Material personal bàsic: vestimenta, casc i il·luminació, arnesos, la baga d’ancoratge, els aparells mecànics, l’ordre de col·locació dels aparells al maillon i material complementari. Introducció al material col·lectiu. 1:00 hora.
 • 3ª Teòrica: Tècniques de progressió: Progressió lliure. Progressió en corda: el descens amb davallador tipus dressler. L’ascens (sistema DED). Pas de fraccionaments i desviadors. Passamans d’accés i seguretat. 1:00 hora.
 • 4ª Teòrica: Protecció i Conservació del Medi Natural: Ecologia, Ecosistema i Conservació. Factors que intervenen en el poblament d’una cavitat. Entrades d’energia dins d’una cavitat. L’home com alterador dels cicles. Contaminació d’un massís càrstic. ­Contaminació d’una cavitat. Protecció de la fauna. Protecció de les restes arqueològiques i paleontològiques. Alternatives de progressió sostenibles. 1:00 hora.
 • 5ª Teòrica: Prevenció d’accidents I: Incidents i accidents, regles generals, cavitats verticals. 1:00 hora.

 

 • 1ª Pràctica: Cavitat horitzontal: cavitat de recorregut horitzontal
  en la que es practicaràn tècniques de progressió sense corda: marxa, grimpada, oposició i passos estrets.5:00 hores.
 • 2ª Pràctica: Paret exterior: Material personal bàsic i tècniques de progressió.6:00 hores.
 • 3ª Pràctica: Cavitat vertical: cavitat de 30 a 50 m de fondària, amb dos pous curts (15 a 20m). 5:00 hores.
 • 4ª Pràctica: Cavitat vertical: cavitat de 70 a 100 m de fondària, amb 3 o 4 pous mitjans, un d’ells de més de 35 m. 5:00 hores.
Inscriute aqui
Pròximes edicions
Promoció de l’Espeleologia, Nivell 2 – Formació


 

 • 1ª Teòrica: Material col·lectiu i instal·lació de cavitats equipades: Material col·lectiu. Nusos: tipus més utilitzats, característiques dels nusos. Definició d’instal·lació i equipament. Instal·lació de capçaleres de pous. Instal·lació de fraccionaments. Maniobres complementàries. 1:00 hora.
 • 2ª Teòrica: Prevenció d’accidents II i autosocors: Inicidents i accidents. Conducta a seguir en cas d’inicident i/o accidents. Preparació física i alimentació:. Que és l’autosocors? Que és l’espeleosocors? 1:00 hora.
 • 3ª Teòrica: Cartografia i topografia: Què és un plànol? Com interpretar‑lo? Signes cartogràfics. Què és l’escala d’un plànol? Coordenades. Què és una topografia? Com interpretar‑la? Signes topogràfics. Com es fan les topografies? 1:00 hora.
 • 4ª Teòrica: Geologia Càrstica: Conceptes bàsics de geologia. Concepte del Carst: factors de carstificació. Litologia. El massís càrstic. Dissolució ‑ precipitació: química del carst. Morfologies exocàrstiques. Morfologies endocàrstiques. Cavitats tectòniques i volcàniques. 1:00 hora.
 • 5ª Teòrica: Bioespeleologia: Definició de bioespeleologia. Característiques del medi subterrani. Conceptes principals de bioespeleologia. Origen, evolució i característiques dels cavernícoles . Presentació dels diferents biòtops. Diversitat biològica. Nocions generals d’etologia i dels cicles biològics. 1:00 hora.
 • 6ª Teòrica: Lógistica d’una visita a una cavitat (preparació i organització : bibliografia i cartografia, estudi topogràfic, càlcul del material a emprar, preparació del material, planificació de l’aproximació i la logística de l’exploració. 1:00 hora.

 

 • 1ª Pràctica: Paret exterior: paret que no superi els 30 m d’alçada.7:00 hores.
 • 2ª Pràctica: Cavitat vertical: cavitat de més de 150 m de profunditat, amb algun pou llarg. 7:00 hores.
 • 3ª Pràctica: Cavitat vertical: cavitat de 70 a 100 m de fondària en diferents pous fraccionats. 6:00 hores.
 • 4ª Pràctica: Cavitat mixta: gran cavitat mixta de més de 100 m de fondària, més d’un 1km de desenvolupament i amb varietat d’obstacles. 8:00 hores.
Inscriute aqui
Pròximes edicions
Cursos Promoció Barranquisme


Iniciació del Descens de Canons i Engorjats, Nivell 0 – Descoberta


 

 • Teòrica: Material I: conèixer l’equip personal mínim d’un barranquista, que no realitzi les funcions de lider del grup. 0:30 hores.

 

 • 1ª Pràctica: Material I: equip personal mínim d’un barranquista, que no realitzi les funcions de lider del grup. 0:30 hores.
 • 2ª Pràctica: Tècniques de progressió sense corda: tècniques apropiades per progressar de forma segura i àgil, a través de les zones amb predomini horitzontal de un canó o engorjat. Avantatges i riscos dels salts i els tobogans. 2:30 hores.
 • 3ª Pràctica: Tècniques de progressió amb corda I: tècniques apropiades per progressar de forma segura i àgil, a través de les zones amb predomini vertical d’un canó o engorjat. 2:30 hores.
Inscriute aqui
Pròximes edicions
Iniciació del Descens de Canons i Engorjats, Nivell 1 – Company de Grup


 

Objectiu del curs: formar un practicant novell, fent-li descobrir l’activitat, els seus aspectes esportius, culturals i federatius. Adquirint autonomia en progressió individual en tota situació (obstacles i / o equipaments) no presentat cap dificultat ni de perills deguts a l’aigua (fort dèbit, sifons, drossage, ràpel).

 • 1ª Teòrica: Material I: material personal. Introducció al material col·lectiu. 1:00 hora.
 • 2ª Teòrica: Tècniques de progressió sense corda: Valorar la marxa d’aproximació i de retorn al canó o engorjat. Com caminar per un canó o engorjat. Quan aplicar la tècnica de la natació. El sondeig de la recepció abans del salt. Com saltar. El sondeig de la recepció i de la superfície del tobogan abans del llançament. Com llançar-se. 0:30 hores.
 • 3ª Teòrica: Tècniques de progressió amb corda I: La mecànica del ràpel. La mecànica d’ascendir. La mecànica de les bagues d’ancoratge. Pas d’un desviador ascendint i descendent. Pas d’un fraccionament ascendint i descendent. Canvi del sentit de descens per l’ascensió i viceversa. Nusos de frenada. Nusos d’ancoratge. 1:00 hora.
 • 4ª Teòrica: Ecologia i protecció del medi: Riscos i impacte dels esports de muntanya en el medi ambient. 1:00 hora.
 • 5ª Teòrica: Seguretat i prevenció d’accidents I: Perills naturals en el descens de canons o engorjats. 1:00 hora.

 

 • 1ª Pràctica: Material I: Material personal. Introducció al material col·lectiu. 1:00 hora.
 • 2ª Pràctica: Tècniques de progressió sense corda: Tècniques apropiades per progressar de forma segura i àgil, a través de les zones amb predomini horitzontal. Avantatges i riscos dels salts i els tobogans. 6:00 hores.
 • 3ª Pràctica: Tècniques de progressió amb corda I: Tècniques apropiades per progressar de forma segura i àgil, a les zones amb predomini vertical. Nusos, característiques, aplicacions i resistències. 15:30 hores.
 • 4ª Pràctica: Ecologia i protecció del medi. Seguretat i prevenció d’accidents. 1:00 hora.
Inscriute aqui
Pròximes edicions
Iniciació del Descens de Canons i Engorjats, Nivell 2 – Líder de Grup


 

Objectiu del curs: formar un practicant novell, fent-li descobrir l’activitat, els seus aspectes esportius, culturals i federatius. Adquirint autonomia en progressió individual en tota situació (obstacles i / o equipaments) no presentat cap dificultat ni de perills deguts a l’aigua (fort dèbit, sifons, drossage, ràpel).

 • 1ª Teòrica: Material I: material personal. Introducció al material col·lectiu. 1:00 hora.
 • 2ª Teòrica: Tècniques de progressió sense corda: Valorar la marxa d’aproximació i de retorn al canó o engorjat. Com caminar per un canó o engorjat. Quan aplicar la tècnica de la natació. El sondeig de la recepció abans del salt. Com saltar. El sondeig de la recepció i de la superfície del tobogan abans del llançament. Com llançar-se. 0:30 hores.
 • 3ª Teòrica: Tècniques de progressió amb corda I: La mecànica del ràpel. La mecànica d’ascendir. La mecànica de les bagues d’ancoratge. Pas d’un desviador ascendint i descendent. Pas d’un fraccionament ascendint i descendent. Canvi del sentit de descens per l’ascensió i viceversa. Nusos de frenada. Nusos d’ancoratge. 1:00 hora.
 • 4ª Teòrica: Ecologia i protecció del medi: Riscos i impacte dels esports de muntanya en el medi ambient. 1:00 hora.
 • 5ª Teòrica: Seguretat i prevenció d’accidents I: Perills naturals en el descens de canons o engorjats. 1:00 hora.

 

 • 1ª Pràctica: Material I: Material personal. Introducció al material col·lectiu. 1:00 hora.
 • 2ª Pràctica: Tècniques de progressió sense corda: Tècniques apropiades per progressar de forma segura i àgil, a través de les zones amb predomini horitzontal. Avantatges i riscos dels salts i els tobogans. 6:00 hores.
 • 3ª Pràctica: Tècniques de progressió amb corda I: Tècniques apropiades per progressar de forma segura i àgil, a les zones amb predomini vertical. Nusos, característiques, aplicacions i resistències. 15:30 hores.
 • 4ª Pràctica: Ecologia i protecció del medi. Seguretat i prevenció d’accidents. 1:00 hora.
Inscriute aqui
Pròximes edicions
Aquasub Manresa CECB       Alioth CECB       Refugi Bages CECB       FEEC CECB       FentPaisCECB