Objectius Nivell 1: Aconseguir que la persona que mai ha practicat l'esquí fora de les pistes tractades mecànicament, adquireixi els coneixements pràctics, adquireixi els coneixements pràctics suficients a fi de poder realitzar descensos amb comoditats per pendents moderades i de poc compromís.

Objectius Nivell 2: Aconseguir que la persona que ja practica l'Esqui de Muntanya i/o esquia "Fora Pistes", adquireixi uns coneixements i recursos tant teòrics com pràctics per poder realitzar descensos en pendents que per l'exposició, l'inclinació o el tipus de neu, ja tenen un cert grau de compromís.