Reglament XXVIIIa Marxa Rasos de Peguera – Manresa:

 • L’Organització no es fa responsable dels danys produïts als participants o a tercers.
 • L’Organització no garanteix l’evacuació en cas d’abandonament a mig recorregut, però recomana que els abandonaments es facin i notifiquin en un control de pas.
 • Cal seguir en tot moment les marques que senyalitzen l’itinerari: ratlla blava entre dues de blanques, però en els trams en que coincideix amb un GR o PR es redueixen al mínim les marques de la nostra marxa.
 • Cal ser molt respectuosos amb el medi natural i no llençar deixalles, ni arrancar plantes o trencar branques, etc.
 • Per tal d’evitar accidents en els trams en que es creua o camina per la vora d’alguna carretera, i en compliment de l’article 13 del Reglament General de Circulació, és obligat que els caminants portin els elements lluminosos o reflectants que disposa aquell article.
 • En cap cas el fet de participar en aquesta Marxa, dóna prioritat davant del pas de vehicles en els creuaments de carrers, carreteres o pistes, excepte en el cas de que així ho indiqui la senyalització horitzontal, vertical o semafòrica de la pròpia via.
 • La pluja o altres inclemències del temps no seran motiu de suspensió de la marxa, però l’Organització es reserva el dret de suspendre-la o modificar-ne algun aspecte si ho creu convenient.
 • Per participar en la Marxa cal estar en possessió de l’assegurança anual de la FEEC o de l’assegurança temporal per a la pròpia Marxa. També es podrà participar amb la llicència de qualsevol entitat adherida a la UIAA.
 • LA INSCRIPCIÓ PRESSUPOSA L’ACCEPTACIÓ D’AQEUST REGLAMENT I DEL REGLAMENT GENERAL DEL CIRCUIT CATALÀ DE CAMINADES DE RESISTÈNCIA de la FEEC, i d’acord amb l’article 6 d’aquest:
 • Per participar a la Marxa Rasos Manresa cal haver complert els 14 anys.
 • De 14 a 18 anys podran participar-hi amb l’autorització escrita, paterna o del tutor legal, i, a més entre 14 i 16 han d’anar acompanyats per un adult durant tot el recorregut.
 • La marxa no és competitiva i els controls s’aniran tancant a mesura que hi arribi l’equip escombra, però, d’acord amb l’article 2 del Reglament del CCCR, es considera que la velocitat mitjan mínima ha de ser de 3,75 km/hora, i aplicant aquest paràmetre, el tancament del control 3 (Montmajor) serà a les 16:30, el del control 6 (Can Comelles), a la 1:30 de la matinada i l’arribada a les 7:00 del matí de diumenge.