Secció Estudis i Biblioteca

 

Estudis


 

La secció d’Estudis es va crear en els anys seixanta. Impulsada per un jovent interessat en la cultura i l’art, en general, va aportar a l’entitat les noves inquietuds que s’anaven imposant en el si d’una societat que començava a desempallegar-se de la repressió cultural imposada pel règim que governava el país. Exposicions de diferents temes, com pintura i llibres, i, sobretot, xerrades, conferències i audiovisuals, sobre literatura, política o ciències, van generar una moguda important en una Manresa, on costava arribar-hi les corrents artístiques i intel·lectuals que s’anaven normalitzant a Barcelona.

Per la sala d’actes del CECB van passar bona part de la intel·lectualitat més destacada d’aquells anys, malgrat l’estricte control que la dictadura imposava. Més tard la secció crearà un laboratori, des del que es portaran a terme alguns estudis comarcals, així com es programaran, amb regularitat, col·loquis i conferències sobre temàtiques ben diferents.

Juntament amb d’altres entitats es crearà, els anys vuitanta, Falca Cultural que portarà, a Manresa, bona part de lo bo i millor de les personalitats culturals del país. Així mateix, els anys vuitanta, s’inicia l’edició d’una Col·lecció de Monografies de temes locals i comarcals què, en aquests moments, porta editats més d’una vintena de llibres. Igualment es crea, l’any 1986, el Premi Excursionisme, sobre temes d’interès local i comarcal, en el marc dels premis Lacetània, que s’organitzen periòdicament cada any. Enguany, aquest Premi, s’ha canviat pel Joaquim Sarret i Arbós, sobre algun estudi de la història medieval, a la nostra comarca.

 

Llibres editats


 

 • EL BAGES. Aproximació al medi natural i humà de la comarca. Diferents autors. Un acurat estudi de tots els aspectes que conformen la nostra comarca
 • ARREU DE LES MUNTANYES. De Montserrat al Malakú. Autor: Grup d’alta muntanya del CECB. La història expedicionària manresana per muntanyes de tot el món.
 • CRONOLOGIA D’UNA ENTITAT. Autor: Emili Martínez Ballester. Breu història dels 75 anys del Centre Excursionista de la Comarca del Bages. Edició esgotada.
 • SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DE LA SALUT DE VILADORDIS. Autor: Francesc Villegas Martínez. Una història mil·lenària del conegut Santuari de Viladordis. Edició esgotada.
 • MANRESA 1885-1935. Autor: Jaume Pons Agulló. Una història fotogràfica de 50 anys de vida Manresana. Edició esgotada
 • MANRESA 1885-1935 II. Autor: Jaume Pons Agulló. Segon volum de cinquanta anys d’història gràfica de Manresa.
 • EL TERRITORI DE MANRESA A L’ANTIGUITAT. Autors: M.Alba Bach i Jordi Piñero. Esbós d’una possible centuriació romana.
 • ELS PONS MEDIEVALS DEL BAGES. Autor: Xavier Sitjes Molins. Les característiques dels ponts medievals existents a la comarca del Bages.
 • TROBALLES ARQUEOLÒGIQUES A L’AUTOPISTA DE MANRESA. Autor: Eduard Sànchez Campoy. Memòria dels treballs de documentació i salvament de les troballes arqueològiques en l’autopista de Manresa.
 • FRUITS BOSCANS DEL BAGES. Autor: Rosa Serrano Centelles. Una exposició dels fruits que es poden trobar en els boscos bagencs.
 • CONSTRUCCIONS DE PEDRA SECA A LA COMARCA DEL BAGES. Autor: Jaume Plans Maestra. Les barraques de vinya al terme de Sant Fruitós de Bages.
 • LA FORTIFICACIÓ DE LA COMARCA DEL BAGES EN TEMPS DE LES GUERRES CARLINES. Autor: David Olivares Ponti. Un estudi de les edificacions que es bastiren en la defensa de la comarca.
 • EL BARROC DEL BAGES. Autor: Xavier Sitjes molins. Noves dades sobre l’estudi d’una expressió artística tan important a la nostra comarca.
 • EL FASCINANT MÓN DE LES ORQUÍDIES AL PLA DE BAGES. Autor: Dídac Méndez Egea. La presència d’una flor espectacular en la comarca del Bages. Edició esgotada.
 • EL PARADÍS INDICIBLE. Autor: Francesc Roma Casanova. La demostració de que Montserrat fou la primera representació estètica del món muntanyenc.
 • EL SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DE JONCADELLA. Autor: Francesc Villegas Martínez. La història d’un dels santuaris més reconeguts de la nostra comarca.
 • CAMPANARS DEL BAGES. Autor: Delfí Dalmau Argemir. Un estudi sobre les torres campanars de les esglèsies parroquials de la comarca.
 • CASTELL DE GUARDIOLA. Autor: Jaume Capdevila Plans. Els orígens del poble de Sant Salvador de Guardiola.
 • CENT ANYS DE VIDA MUSICAL. Autor: Glòria Ballús Casòliva. Història de la vida musical manresana a través de l’activitat del CECB.
 • L’ENGINYERIA MILITAR VUITCENTISTA AL BAGES. Autor: Xavier Sitjes Molins. Estudi sobre les torres i edificis militars i defensius de la comarca.

 

Biblioteca


 

Aquesta Secció, existeix des de l’inici de la fundació del CECB, ha rebut sempre una especial atenció per part de les directives que han gestionat l’entitat. Els primers anys ja era una de les parts del CECB més apreciades, pels fundadors, en uns temps en què accedir als llibres no era fàcil i, doncs, l’existència d’una biblioteca que posés a l’abast dels associats llibres importants sobre molt diverses qüestions era transcendental.

Per a la formació de la Biblioteca foren cabdals les aportacions dels socis, així com les aportacions de fons provenint de la dissolució d’entitats locals i comarcals. Avui, la Biblioteca, ha perdut el seu caràcter de servei de deixar llibres, però segueix sent una font d’informació i documentació important per a qualsevol estudiós del nostre entorn.

A la Biblioteca hi ha, entre molts altres llibres destacats, l’edició completa de l’obra de la Fundació Bernat Metge i “Els Nostres Clàssics”, avui difícil d’aconseguir sencera. En quan a les col·leccions, permeten disposar d’un remarcable material referent a ermites i esglésies, numismàtica, transparències en vidre acolorides i d’altres, així com de bona part de les revistes i butlletins d’entitats importants relacionades amb l’activitat que desenvolupa el CECB.

       Alioth CECB       Refugi Bages CECB       FEEC CECB